• IMG_1717_446dd1941a
  • hienmau02_264003b159
  • uhmt04_7144ef5a86
  • muahexanh_fea4cf4dd1
ĐC: xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
  • IMG_1717_b48c31941a
  • uhmt01_7f664e0226
  • thitimhieulsdn01_a5154ac4ad
  • muahexanh02_2d7dfa6d73
Tin tức nổi bật
TRA CỨU MÃ XÃ - MÃ HUYỆN - MÃ TỈNH-MÃ TRƯỜNG

Khi làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia , trong phiếu Đăng ký dự thi THPT Quốc gia tại mục 5 thí sinh cần điền:  Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) và mã xã (phường)

Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã.

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

“An ninh mạng” là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Khoản 1).

   “Không gian mạng” là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian (Khoản 2).

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 1.133